Därför mångfald

Därför är det viktigt att arbeta med inkludering och mångfald på arbetsplatsen

Ett företags bästa resurser är dess medarbetare. Inkludering och mångfald på arbetsplatsen handlar om att synliggöra, ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetenser. Då får inte fördomar hindra oss längs vägen.

Företag som arbetar framgångsrikt med mångfald och inkludering har oftare högre ekonomisk avkastning. Mer mångfald ger fler perspektiv, som leder till nya tjänster, produkter och kundgrupper. Mer inkludering skapar större motivation, produktivitet och lägre sjukfrånvaro bland de anställda.

Det finns omfattande stöd för att dagens (och framtidens) arbetskraft söker sig mer till inkluderande arbetsplatser, att kunder efterfrågar mer medvetna och inkluderande varumärken, och att upphandlingar och lagstiftning ställer allt högre krav på social hållbarhet och mångfald.

 

Vill du veta mer om vad forskningen säger om kopplingen mellan mångfald på arbetsplatsen och företagets lönsamhet?
Boka föreläsningen Mångfald och inkludering för företag

Varför arbetar inte fler företag med inkludering?

Det undrar vi med. De argument vi ofta stöter på är:

  • Mångfaldsfrågor ses som något ideologiskt och flummigt. Då har man inte träffat rätt konsulter.
  • Man tror inte att behovet finns på arbetsplatsen, vilket ofta är brist på kunskap och självinsikt. Man tror på allas lika värde och tror därför att man agerar därefter. Tyvärr är det inte så enkelt, utan även den med de godaste av intentioner kan ibland omedvetet behandla människor olika.
  • Man prioriterar ”viktigare” saker som har direkt avkastning på lönsamheten. Mångfaldsarbete får komma sen. Samtidigt visar forskning att något av det viktigaste för lönsamheten är att ta hand om våra viktigaste resurser – medarbetarna.

Läs vårt blogginlägg om de vanligaste misstagen företag gör när de arbetar med mångfald och inkludering.

 

Våra samarbetspartners

Includer arbetar i nätverk och samarbetar med en rad andra aktörer som delar våra värderingar.

Includer är även medlemmar i Mångfaldsföretagarna och Företagarna.