Vår vision

En tydlig vision

Vi arbetar för att skapa arbetsplatser där alla individers olika kompetenser synliggörs och tas tillvara och där alla får vara sig själv oavsett sin könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation, religion eller ålder. Genom vårt arbete vill vi bidra till att utveckla arbetsplatser med modiga ledare, tydliga målsättningar, fördomsfria rutiner och processer och en välkomnande kultur.

Inte för att det låter fint utan för att det helt enkelt är smart.

 

Våra samarbetspartners

Includer arbetar i nätverk och samarbetar med en rad andra aktörer som delar våra värderingar.

Includer är även medlemmar i Mångfaldsföretagarna och Företagarna.