Utbildning

Mångfald och inkludering för företag

Inkluderande ledarskap​

Förebygg diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier

Kickstarta mångfaldsarbetet

Aktiva åtgärder och diskrimineringslagen

Inkludering på den
hybrida arbetsplatsen

Skräddarsydd utbildning

Föreläsning: Mångfald och inkludering för företag

Föreläsning 1-2 h

Innehållsförslag:

 • Vad är mångfald och inkludering och varför är det så viktigt? – Så säger forskningen om kopplingen mellan mångfald och lönsamhet.
 • Hur ser det ut idag och varför har vi människor fördomar? – Unconscious bias och normer i samhället.
 • Hur kan företag arbeta framgångsrikt med mångfald och inkludering?
 • Framgångsfaktorer och fallgropar och exempel på hur andra har gjort.
 • Tips och råd för framtida arbete
 • Diskussioner och reflektion

En interaktiv föreläsning där deltagarna får ny kunskap, konkreta tips och möjlighet att diskutera och reflektera.

Föreläsningen går även att få på engelska och som längre utbildning.

Föreläsning: Inkluderande ledarskap

Föreläsning 1-2 h

Innehållsförslag:

 • Begrepp och definitioner
 • Vad säger forskningen om mångfald och inkludering i grupper? Varför är det så viktigt?
 • Vad ställer lagstiftningen för krav på arbetsgivare?
 • Vad är ledarens roll i att skapa inkludering?
 • Vad innebär inkluderande ledarskap och hur skiljer det sig från traditionella ledarskapsstilar?
 • Fem konkreta tips för att leda mer inkluderande i vardagen – aktiviteter, perspektiv och smarta råd
 • Diskussioner och reflektion

Syftet med föreläsningen är att ge deltagarna inspiration och handfasta tips kring hur de kan arbeta med jämställdhet, mångfald och inkludering i sitt ledarskap.

Föreläsningen går även att få på engelska och som längre utbildning.

Föreläsning: Förebygg diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier

Föreläsning 1-2 h

En föreläsning om att identifiera, åtgärda och förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

Innehållsförslag:

 • Begrepp, definitioner och lagstiftning
 • Riskfaktorer och friskfaktorer
 • Att ta reda på hur det ligger till och göra en riskbedömning
 • Att agera när trakasserier och sexuella trakasserier förekommit
 • Aktiva åtgärder – lagstiftningens krav på arbetsgivare
 • Tips på förebyggande arbete för att främja en inkluderande arbetsplats
 • Diskussioner och reflektion

Föreläsningen går även att få som längre utbildning.

Workshop: Kickstarta mångfaldsarbetet

Workshop 3 h

Har ni bestämt er för att kicka igång ett arbete med mångfald och inkludering, men vet inte riktigt var ni ska börja? Eller vill ni uppdatera och förbättra ert befintliga arbete? Då är den här workshopen lösningen för er!

Innehållsförslag:

 • Vad är mångfald och inkludering, varför är det så viktigt och hur kan man arbeta?
 • Hur inkluderande är ni idag?– Vi gör en enklare nulägesanalys för att identifiera era utmaningar.
 • Vad vill ni uppnå? – Vi spånar på vision, målsättningar och fokusområden som passar ert företag.
 • Hur ska ni nå målen? – Vi lägger grunden för en handlingsplan inom mångfald och inkludering med åtgärder och aktiviteter som leder er mot era mål.
 • Så blir arbetet hållbart och får effekt – våra tips på vägen.

Workshopen erbjuder en blandning av ny kunskap, interaktiva övningar och konkreta tips och exempel.

Målgrupp: Ledningsgrupp eller arbetsgrupp

Det här workshopen går även att få på engelska.

Workshop: Aktiva åtgärder och diskrimineringslagen

Workshop 3 h

Diskrimineringslagen uppdaterades i början av 2017 och arbetsgivare måste nu visa hur de arbetar förebyggande och främjande för att motverka diskriminering för alla sju diskrimineringsgrunder. De nya lagkraven innebär också att arbetsgivare ska bedriva arbetet i fyra steg – undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. Men hur gör man det?

Under dessa två workshop-tillfällen kommer vi gå igenom lagkravens olika delar, kolla på hur man kan lägga upp arbetet med aktiva åtgärder och gå igenom hur processen skulle kunna se ut hos er.

Innehållsförslag:

 • I den första workshopen kommer vi bekanta oss med begreppen diskriminering och trakasserier – vad är det och vad skulle det kunna innebära hos er? Vi går igenom lagkraven kring aktiva åtgärder och ger exempel på hur företag och organisationer kan lägga upp arbetet. Vi kommer sedan tillsammans göra en analys över potentiella risker inom den nuvarande verksamheten, identifiera hinder för allas lika möjligheter på arbetsplatsen, samt hitta dess orsaker.
 • I den andra workshopen kommer vi arbeta vidare med de risker och hinder vi identifierade under det första tillfället, och utifrån dessa ta fram möjliga åtgärder och diskutera genomförande. Vi kommer sedan ha en diskussion kring hur ett fortsatt arbete för er organisation skulle kunna se ut, samt hur dokumentationen ska vara utformad.

Målgrupp: HR, chefer eller en arbetsgrupp

Föredrag: Inkludering på den hybrida arbetsplatsen

När arbetslivet återanpassat sig efter pandemin och allt fler arbetar på distans mer långsiktigt, hur påverkas mångfalden och inkluderingen på arbetsplatsen? I detta föredrag får ni ökad kunskap och handfasta verktyg så att er organisation kan möta de nya utmaningarna på en arbetsplats där medarbetare växlar mellan arbete på plats och på distans. 

Den hybrida arbetsplatsen ställer företag inför nya utmaningar vad gäller allt från praktisk samordning till upprätthållandet av en stark företagskultur. Å ena sidan kan större flexibilitet underlätta exempelvis för medarbetare med funktionsnedsättningar eller de med ansvar för hem och familj. Å andra sidan skapar minskad fysisk närvaro svårigheter bland annat för gemenskap i arbetsgruppen och karriärmöjligheter.

I föredraget presenteras både fördelar och risker och deltagarna får med sig konkreta tips om hur man bäst arbetar med mångfald och inkludering på den hybrida arbetsplatsen.

Innehåll:

 • Det hybrida arbetslivet – en ny verklighet

 • Vad är en inkluderande arbetsplats och hur skapar man den i en hybrid arbetsmiljö?

 • Risker och utmaningar

 • Lösningar och verktyg

Föredraget kan anpassas antingen till chefer och ledare eller till medarbetargrupper.

Skräddarsydd utbildning

Vi kan även skräddarsy utbildningar för era specifika behov. Hör av dig med en förfrågan så återkommer vi till dig.

Våra kunders ord

Be om offert

Gör som många andra – prenumerera på Includer Insights och få inkluderingstips, nyheter och erbjudanden direkt i din inkorg.