The Includers’ Club

Nätverk för mångfald och inkludering – för dig som är ansvarig för DEI på ett företag.

Symbol för nätverk.

The Includers’ Club är ett professionellt nätverk för dig som är ansvarig för DEI-frågor (Diversity, Equity, Inclusion) inom ett företag. Nätverket är till för dig som vill ha någon att bolla utmaningar med, fira framgångar, utbyta erfarenheter och tillsammans få fördjupad kunskap inom mångfald och inkludering.

Vi vet att det kan kännas ensamt och att det kan vara svårt att hitta någon att bolla med.

Vi vet att det kan vara fullt av hinder på vägen, såsom subtilt motstånd eller tidsbrist.

Vi vet att det ibland känns som att uppfinna hjulet på nytt, när det egentligen finns massor av goda exempel att lära sig av.

Vi vet också att alla vinner på att vi delar med oss av våra lärdomar och erfarenheter – både framgångar och misslyckanden – även över företagsgränser. För när det kommer till mångfalds- och inkluderingsfrågor har vi alla samma vision – att skapa organisationer där alla oavsett identitet kan känna sig sedda, värderade och kunna bidra och utvecklas. Därför är ett nätverk för mångfald och inkludering så värdefullt.

The Includers’ Club är ett tryggt och nyfiket forum där medlemmarna kan diskutera utmaningar, lärdomar, framgångar och misslyckanden och hjälper varandra att utvecklas i sitt arbete med mångfald och inkludering internt i sina organisationer. Vi väljer ut deltagare med omsorg och öppnar bara upp för nya medlemmar två gånger om året, för att ni som deltagare ska få möjlighet att lära känna varandra på riktigt. Det som sägs på våra träffar stannar inom nätverket.

Nätverksträffar

Nätverksträffarna är kärnan i The Includers’ Club. Varje träff leds av två av Includers erfarna konsulter med stor kompetens inom mångfald och inkludering. Konsulterna har stor erfarenhet av att facilitera gruppdiskussioner med fokus på lärande, tillit och nyfikenhet.

Träffarna hålls både fysiskt och digitalt via Zoom/Teams. De fysiska träffarna planeras att äga rum i Stockholm och/eller Malmö. Vi anpassar oss dock så gott vi kan efter deltagarnas önskemål.

Metoden för träffarna är en blandning av diskussioner kring färdiga teman och ‘action learning’ – en metod där deltagarna tillsammans utforskar och ger sina perspektiv på olika dilemman som de upplevt i sina organisationer.

Mellan träffarna fortsätter diskussionerna i vår gemensamma LinkedIn-grupp, där vi sammanfattar våra lärdomar och delar värdefulla resurser med varandra.

Teman för träffarna anpassas efter deltagarnas behov och intressen. Några exempel på vad som du som medlem kan få stöd inom är: 

 • Att argumentera för och sälja in DEI-arbetet internt mot ledare/ledningsgrupp.
 • Att kommunicera med och involvera medarbetare i arbetet.
 • Att hantera olika typer av motstånd hos ledare och medarbetare.
 • Att leda förändring och skapa engagemang i arbetet.
 • Att sätta mål inom DEI, mäta och följa utvecklingen.
 • Att skapa beteendeförändringar för en mer inkluderande kultur.
 • Att identifiera och åtgärda risker för bias i organisationens processer och arbetssätt.

Den första nätverksträffen är en fysisk träff i Stockholm den 23 november. Efter det blir det tre träffar utspridda över våren och en sista träff efter sommaren 2024.

medlemskapet

I medlemskapet ingår:

 • 5 nätverksträffar om året (varav 2 fysiska).
 • LinkedIn-grupp för utbyte mellan träffarna.
 • Resursbank där vi samlar våra bästa artiklar, rapporter, metoder, övningar och verktyg.
 • Omvärldsbevakning av trender och nyheter inom DEI (kommer finnas i LinkedIn-gruppen).
 • Ett introduktionssamtal med någon av Includers erfarna konsulter. Tillsammans går vi igenom vad du vill få ut av nätverket, dina utmaningar och områden du vill utvecklas inom. 
 • Q&A’s i LinkedIn-gruppen med Includers vd Matilda Bergkvist.

pris

11 950 SEK ex moms per person och år.

ANMÄLAN

Anmäl dig senast den 31 oktober 2023.

Kontakta oss på hej@includer.se om du har några frågor!