Tillgänglighet på arbetsplatsen

Spelpjäser i olika färger står utspridda med streck som knyter dem samman

När man hör ordet ”tillgänglighet” tänker många på ramper och sänkta trösklar för att öka framkomligheten för personer som använder rullstol, men tillgänglighet är mycket mer än så. För oss på Includer handlar det om att skapa rätt förutsättningar och lika möjligheter för alla medarbetare oavsett funktionsförmåga att kunna göra ett bra jobb, känna sig … Read more

Fem saker att tänka på för att skapa jämställda och inkluderande möten

Sitter du i många möten?  Då har du säkert varit med om ett och annat möte som varit exkluderande, ojämställt och fullt med härskartekniker? Det har nog de flesta. Möten är en viktig del av vår arbetsvardag – och formar också många gånger kulturen på arbetsplatsen. Ett bra sätt att arbeta för en bra social … Read more