Motverka ålderism och åldersdiskriminering på arbetsplatsen

Möte mellan en äldre vit kvinna, en ung kvinna med slöja och en ung man. Utbildning i mångfald och inkludering.

Under de senaste åren har åldersdiskriminering, eller ålderism som det också kallas, uppmärksammats alltmer i media. Och det med rätta. Åldersdiskriminering kan handla om att missgynnas i rekryteringsprocesser, få mindre möjligheter till kompetens- och karriärutveckling internt inom organisationen, men också om att behöva utstå stereotypa skämt eller kommentarer kring sin ålder från kollegor.  En studie … Read more