Mikroaggressioner på jobbet

Många nålar ligger riktade in mot mitten, där en ensam nål står utpekad. Symbol för mikroaggressioner.

Vad är mikroaggressioner? Mikroaggressioner är subtila, ofta omedvetna, exkluderande beteenden och bemötanden i vardagen som får effekt på hur vi mår och våra möjligheter att göra ett bra jobb. Det kan beskrivas som ”skav” i arbetsvardagen och handla om kommentarer, frågor, kroppsspråk och bemötande. Mikroaggressioner är ofta svårare att upptäcka och åtgärda eftersom de inte … Read more