Könsöverskridande identitet eller uttryck

Symbolen för transperson. Bakom går människor i stadsmiljö.

Ofta hör vi företagsledare stolt uttrycka ”Hos oss kan alla vara sig själva på jobbet” eller ”Vi har inte haft några fall av diskriminering kopplat till könsidentitet eller sexuell läggning.” Men är det verkligen så enkelt? Mörkertalet kring diskriminering och exkludering av personer vars könsidentitet eller könsuttryck avviker från könsnormen är stort. Bland de som … Read more