Inkluderande medarbetarenkäter – Vad får man fråga om och vad är viktigt att tänka på?

Vi har på sistone fått många frågor från kunder kring hur man kan mäta mångfald och vad man egentligen får fråga om i enkäter. Därför tänkte jag idag ge några tips kring det. 5 kriterier för inkluderande enkäter 📝 1. Tydligt syfte Om ni vill fråga om känsliga frågor kring identitet i enkäter måste det vara oerhört … Read more