5 tips för inkluderande kommunikation

Post-its formade som pratbubblor. Utbildning i inkluderande kommunikation..

Kommunikation är en grundläggande del av våra liv. Vi kommunicerar för att dela med oss av information, bygga relationer, beröra och övertyga. Ett företags eller organisations kommunikation består av allt från reklamkampanjer, hemsida, sociala media och kundservice till rapporter och interna presentationer. Även om vi kanske inte tänker på det är kommunikation en del av … Read more