Så skapar du tillhörighet och belonging på arbetsplatsen

En ung kvinna i slöja ler och pratar med två kollegor som har ryggen mot kameran.

För dig som är arbetar inom HR, eller specifikt med mångfald och inkludering, har begreppet ’belonging’ säkert seglat upp på din radar någon gång de senaste åren. På svenska översätts begreppet till ’tillhörighet’, även om det inte används lika frekvent, men är även tätt förknippat med gemenskap och medarbetarengagemang. I det här inlägget ska vi … Read more