Motverka ålderism och åldersdiskriminering på arbetsplatsen

En vit kvinna med grått hår, en ung kvinna med slöja och en man med skägg sitter runt ett skrivbord

Under de senaste åren har åldersdiskriminering, eller ålderism som det också kallas, uppmärksammats alltmer i media. Och det med rätta. Åldersdiskriminering kan handla om att missgynnas i rekryteringsprocesser, få mindre möjligheter till kompetens- och karriärutveckling internt inom organisationen, men också om att behöva utstå stereotypa skämt eller kommentarer kring sin ålder från kollegor.  En studie … Read more