Så här arbetar vi

Vi människor vill tro att vi behandlar alla lika. Ändå sker diskriminering gång på gång.

Det är mänskligt att ha fördomar. Men när vi agerar på dem skadar det både företaget och individerna som berörs. Potential går till spillo och motivation sänks. Ett första steg till inkludering handlar alltid om att våga granska sig själv och företagets rutiner och processer. Vi finns där för att skapa en trygg och lärande miljö under tiden.

Hur vi arbetar:

  • Börjar där ni står – vi tar reda på ert nuläge och lyssnar in utmaningar och behov
  • Kopplar till er verksamhet – ni är experterna
  • Ickedömande och en lärande process – alla frågor är välkomna och inget behöver vara perfekt från början
  • Tydliggör mål, fokusområden och en plan framåt
  • Stöttar med kunskap, verktyg och konkreta exempel
  • Progress not perfection – det är bättre att börja smått än ingenting alls. Vi pushar er till att börja göra, lära under tiden och följa upp ofta.

Boka en kom igång-workshop, en nulägesanalys eller ett förutsättningslöst möte.

Mångfaldsarbete handlar inte om fina ord eller ännu en policy. Det handlar om era affärer, era team, er konkurrenskraft. Helt enkelt er framtida lönsamhet. Världen är föränderlig och det är livsviktigt att ni kan navigera i den.
Därför behöver ni kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt sorts kompetens och nå ut till nya kundgrupper.

Våra samarbetspartners

Includer arbetar i nätverk och samarbetar med en rad andra aktörer som delar våra värderingar.

Includer är även medlemmar i Mångfaldsföretagarna och Företagarna.