Konsultstöd

Söker ni konsult inom jämställdhet, inkludering och mångfald? Vi har både färdiga och skräddarsydda lösningar!

Nulägesanalys

Handlingsplan

Lönekartläggning

Skräddarsytt konsultstöd

Nulägesanalys

En nulägesanalys är ett första steg för företag som på riktigt vill skapa en inkluderande organisation. Vi hjälper våra kunder att ta reda på sitt utgångsläge och få större förståelse för både styrkor och utmaningar, samt ger rekommendationer för framtida arbete. Granskningen kan göras på hela eller delar av verksamheten och kan inkludera områden såsom representation, kultur och arbetsmiljö, rutiner och styrdokument, ledarskap, kommunikation och rekrytering.

Vi granskar:

  • Befintliga rutiner, styrdokument och dokumentation
  • Svar från medarbetarenkät, intervjuer och/eller fokusgrupper från medarbetare och chefer
  • HR-data kring anställda

Nulägesanalysen resulterar i en rapport över styrkor och utmaningar samt våra rekommendationer för fortsatt arbete.

Vi lyssnar alltid in vilka behov som just ditt företag har och anpassar kartläggningen efter det. Hör av dig så kan vi skräddarsy en lösning för er.

Handlingsplan

Ett vanligt misstag många företag gör är att inte ha tagit fram tydliga mål, fokusområden och åtgärder. Då blir arbetet vagt och svårt att följa upp. Gör inte samma misstag! Vi kan hjälpa er att ta fram en skarp handlingsplan med aktiviteter som leder till riktiga resultat.

Förslag på hur processen kan se ut:

  • Vi börjar med att tillsammans med er ta fram en vision för mångfaldsarbetet inklusive mål och delmål (om ni inte har det sen tidigare). Vi leder en workshop där vi går igenom era styrkor och utmaningar, spånar på vad visionen, mål och delmål för ert företag bör vara och går igenom exempel på hur man kan sätta mål och vad man bör tänka på. Efter workshopen sammanställer vi resultatet och skickar ett utkast med förslag på vision och mål.
  • Utifrån nuläge, vision och mål hjälper vi er sedan att ta fram en strategi och en handlingsplan som leder ert arbete framåt. Vi leder en workshop där vi tittar på vad som behövs för att nå de resultat ni vill åt, presenterar framgångsfaktorer och vanliga fallgropar för mångfaldsarbete och lägger tillsammans med er en strategi som ni kan arbeta efter.
  • Vi sammanställer och skickar en samlad dokumentation till er efteråt.

Vi lyssnar alltid in vilka behov som just ditt företag har och anpassar processen efter det. Hör av dig så kan vi skräddarsy en lösning för er.

Lönekartläggning

Vi erbjuder tillsammans med Lönelotsarna stöd i arbetet med att genomföra lönekartläggningar. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare med 10 anställda eller fler göra lönekartläggning varje år.

Vi handleder er i arbetet med lönekartläggningens olika steg och gör tillsammans en arbetsvärdering, analys av löner, åtgärdsplan och dokumentation. Vi använder oss av det kostnadsfria verktyget Analys Lönelots som är helt transparent för er som kund.

Vi kan också utbilda så att ni i fortsättningen kan genomföra lönekartläggningen själv.

Skräddarsytt konsultstöd

Vi skräddarsyr gärna en lösning just för er som vill ha hjälp av en duktig konsult inom jämställdhet, inkludering och mångfald. Hör av er så diskuterar vi era behov.

Våra kunders ord

Be om offert

Gör som många andra – prenumerera på Includer Insights och få inkluderingstips, nyheter och erbjudanden direkt i din inkorg.