The Includers’ Club

För dig som är ansvarig för DEI på ett företag

Nätverk för professionella inom inkludering, mångfald & jämlikhet

The Includers’ Club är ett professionellt nätverk för dig som är ansvarig för DEI-frågor (Diversity, Equity, Inclusion) inom ett företag. Nätverket är till för dig som vill ha någon att bolla utmaningar med, fira framgångar, utbyta erfarenheter och tillsammans få fördjupad kunskap inom mångfald och inkludering.

Inspireras och motiveras av dina peers

Dela med dig av dina bästa how-tos och ta del av andras

Träffa engagerade personer som du annars inte möter i din vardag

Ta del av andras expertis och ligg i framkant inom området

DEI nätverk i Sverige
The Includers’ Club är ett tryggt och nyfiket forum där medlemmarna kan diskutera utmaningar, lärdomar, framgångar och misslyckanden och hjälper varandra att utvecklas i sitt arbete med mångfald och inkludering internt i sina organisationer.

Fysiska och digitala nätverksträffar

Nätverksträffarna är kärnan i The Includers’ Club. Varje träff leds av två av Includers erfarna konsulter med stor kompetens inom mångfald och inkludering. Konsulterna har stor erfarenhet av att facilitera gruppdiskussioner med fokus på lärande, tillit och nyfikenhet.

Träffarna hålls både fysiskt och digitalt via Zoom/Teams. De fysiska träffarna planeras att äga rum i Stockholm och/eller Malmö och Göteborg. 

Metoden för träffarna är en blandning av diskussioner kring färdiga teman och ‘action learning’ – en metod där deltagarna tillsammans utforskar och ger sina perspektiv på olika dilemman som de upplevt i sina organisationer.
Mellan träffarna fortsätter diskussionerna i vår gemensamma LinkedIn-grupp, där vi sammanfattar våra lärdomar och delar värdefulla resurser med varandra.

Teman för träffarna anpassas efter deltagarnas behov och intressen. Några exempel på vad som du som medlem kan få stöd inom är:

 • Att argumentera för och sälja in DEI-arbetet internt mot ledare/ledningsgrupp.
 • Att kommunicera med och involvera medarbetare i arbetet.
 • Att hantera olika typer av motstånd hos ledare och medarbetare.
 • Att leda förändring och skapa engagemang i arbetet.
 • Att sätta mål inom DEI, mäta och följa utvecklingen.
 • Att skapa beteendeförändringar för en mer inkluderande kultur.
 • Att identifiera och åtgärda risker för bias i organisationens processer och arbetssätt.

Den första nätverksträffen är en fysisk träff i Stockholm 7 maj 8.30-11.30. Se alla planerade datum i ansökningsformuläret. 

Medlemskapet

I medlemskapet ingår:

 • 4 nätverksträffar om året (varav 2 fysiska).
 • LinkedIn-grupp för utbyte mellan träffarna.
 • Resursbank där vi samlar våra bästa artiklar, rapporter, metoder, övningar, mallar, checklistor och verktyg.
 • Omvärldsbevakning av trender och nyheter inom DEI (kommer finnas i LinkedIn-gruppen).
 • Ett introduktionssamtal med någon av Includers erfarna konsulter. Tillsammans går vi igenom vad du vill få ut av nätverket, dina utmaningar och områden du vill utvecklas inom.
 • Q&A’s i LinkedIn-gruppen med Includers vd Matilda Bergkvist.
 • Vi matchar dig med en eller flera av de andra medlemmarna för extra utbyte mellan träffarna.

FAQ

Nej det behöver du inte. Det enda kravet vi har är att du har dessa frågor på ditt bord och arbetar med mångfald och inkludering i din vardag. 

8 950 kr /person för medlemskap i 12 månader. Early Bird pris 7 950 kr fram till den 22 mars!

Vi hoppas att du kan vara med på alla träffar men oförutsägbara saker händer ju. Vi rekommenderar att man kontaktar någon av de andra medlemmarna och ber om en uppdatering!

Inga problem! Det är inte helt ovanligt att dessa frågor ligger under exempelvis HR. Det viktiga är att du har ett uttalat mandat att driva detta. 

Nätverket riktar sig främst till personer inom näringslivet och vi har det som utgångspunkt. Med det sagt, du är varmt välkommen att delta även om du arbetar inom en annan organisationsform. 

8 950 kr /person för medlemskap i 12 månader. Sista ansökningsdag för start 7 maj är den 30 april.

Early Bird pris 7 950 kr fram till den 22 mars!

Du kommer möta

Picture of Matilda Bergkvist

Matilda Bergkvist

Matilda är VD och grundare av Includer. Hon är mångårig expert på inkludering, mångfaldsarbete, inkluderande ledarskap, diskriminering och aktiva åtgärder. Utbildad inom genusvetenskap, diskrimineringsrätt, organisation och ledarskap och med bakgrund inom politiken.

Picture of Elin Ferm

Elin Ferm

Elin är socialantropolog och genusvetare och har sedan 2014 arbetat strategiskt med jämlikhet och inkludering i hela Skandinavien. Hon har gedigen erfarenhet av att genomföra nulägesanalyser och kartläggningar utifrån ett nyfiket och lösningsfokuserat perspektiv, samt utbilda och föreläsa.