E-learning

E-learning inom mångfald och inkludering

Öka kunskapsnivån och medvetenheten om mångfald och inkludering hos era medarbetare med hjälp av denna interaktiva webbutbildning. I kursen lär sig deltagarna mer om normer i samhället, sina egna fördomar och undermedvetna preferenser, hur exkludering kan ta sig uttryck på en arbetsplats och vad man kan göra för att arbetsplatsen ska bli mer inkluderande.

Utbildningar i mångfald kan lätt upplevas som fulla av pekpinnar. Eftersom frågor om fördomar och omedvetna attityder slår an på ett personligt plan kan människor lätt känna sig kritiserade och hamna i försvarsställning. I vår kurs har vi därför bemödat oss om att hålla en öppen ton för att skapa en tillåtande atmosfär där deltagarna kan reflektera över sina egna och omgivningens beteenden och attityder. På så sätt ger denna webbkurs större effekt och skapar djup och konkret förändring.

Kursen är ca 30 min lång och kan göras antingen rakt igenom i sin helhet eller en del i taget. Den är kompatibel med de flesta lärplattformar.

Vad innehåller webbutbildningen?

Webbkursen består av fyra moduler:

Kursen erbjuds både på svenska och engelska.

Varje modul består av både kunskapshöjande och interaktiva moment. Kursen förmedlar fakta genom text, bild och förklarande animeringar, väcker tankar genom korta filmer och ställer frågor som får deltagarna att reflektera över sin egen arbetsplats. Utöver detta innehåller utbildningen ett stort antal interaktiva moment där kursdeltagarna bland annat får bedöma egenskaper, gissa yrken, svara på frågor om statistik och ta del av ögonöppnande berättelser.

Webbkursen Mångfald och Inkludering är framtagen i samarbete med utbildningsföretaget Xtractor.

 

Testa gratis i 7 dagar

(Erbjudandet gäller dig som har minst 5 anställda)

Innan du bestämmer dig för att köpa in webbkursen till din verksamhet går det givetvis bra att testa den. Klicka på knappen nedan för att skapa ett testkonto. Du kan också mejla oss på hej@includer.se så ordnar vi ett åt dig.

Vill du ha mer information om denna tjänst?