Includer i Almedalen 2019

Includer kommer finnas på plats söndag-fredag under Almedalsveckan i Visby. Passa på att träffa oss och prata inkluderande arbetsplatser! Många organisationer har representanter på plats i Almedalen för att diskutera viktiga samhällsfrågor och utmaningar, inhämta mer kunskap och lära känna nya personer som kan ge tankar till arbetet på hemmaplan. För dig som arbetar med … Read more