Symbol för nätverk.

Vi lanserar nätverket The Includers’ Club!

Nätverk för mångfald och inkludering | Nu lanserar Includer ett professionellt nätverk för dig som är ansvarig för DEI-frågor (Diversity, Equity, Inclusion) inom ett företag. Nätverket är till för dig som vill ha någon att diskutera utmaningar med, fira framgångar, utbyta erfarenheter och tillsammans få fördjupad kunskap inom mångfald och inkludering.

Includers vd, Matilda Bergkvist, har länge velat skapa ett nätverk för mångfalds- och inkluderingsansvariga. Det är en profession som ofta kan bli ensamma inom sin organisation och har behov av stöd från och gemenskap med andra som jobbar med samma frågor. I rollen möter man specifika utmaningar och behöver därför ett tryggt och nyfiket forum att diskutera problemställningar, lärdomar, framgångar och misslyckanden i.

Just detta är The Includers’ Club till för. Vi hjälper varandra att utvecklas i arbetet med mångfald och inkludering internt i våra organisationer.

Är du intresserad? Läs mer och anmäl dig till nätverket här!