Så tar ni ansvar för mångfald och inkludering i AI

En svart kvinna med flätor sitter och jobbar vid en laptop med programmeringskod på skärmen.

Vi lever i en tid där artificiell intelligens (AI) blir allt mer närvarande i vårt samhälle och i vår arbetsmiljö. Med ökad användning av AI-system kommer ett ansvar att se till att dessa system reflekterar och respekterar principerna för mångfald och inkludering. Men hur kan vi som organisationer säkerställa det?

Sätt tydliga mål för mångfald och inkludering

Ett första steg är att sätta upp mål för mångfald och inkludering i organisationen. Som vi vet tenderar vi att prioritera det vi mäter, så målsättningar och uppföljning betonar betydelsen av mångfald och inkludering. 

Fastställ konkreta SMART-mål (Specifika, Mätbara, Uppnåeliga, Relevanta och Tidsbundna) kring mångfald och inkludering, för att säkerställa att dessa principer får den uppmärksamhet de förtjänar.

Ett exempel på ett SMART mål kan vara: 

”Förbättra representationen av minoritetsgrupper inom ledande befattningar i organisationen med 20% inom de närmaste två åren.” 

Eller: 

”Implementera och genomför minst två utbildningar om mångfald och inkludering i AI-system för alla anställda under det kommande året med 80% deltagande.”

Målen kan röra allt från personalens sammansättning till att säkerställa att de tjänster vi köper in, inklusive AI-baserade system, uppfyller våra standarder för mångfald och inkludering. 

Ställ krav på leverantörer av AI-lösningar

Det är viktigt att vi ställer tydliga krav på leverantörer av AI-lösningar och att vi utvärderar de tjänster vi använder utifrån våra målsättningar för mångfald och inkludering.

Utbilda chefer och medarbetare

Ett annat viktigt steg är utbildning. Genom att utbilda personalen om vikten av mångfald och inkludering kan vi främja en kultur där dessa värden prioriteras. Utbildning och ökad kunskap ger anställda möjligheten att förstå och ifrågasätta de potentiella snedvridningar och risker som kan följa med AI.

Utvärdera och granska

För att hålla oss själva ansvariga för våra mål behöver vi genomföra regelbundna utvärderingar och granskningar. Det hjälper oss att identifiera områden som vi kan förbättra.

Genom att sätta mål för mångfald och inkludering och tillämpa dem på hur vi använder AI kan vi bidra till att skapa en mer rättvis och inkluderande teknologisk framtid. Det är inte bara det rätta att göra, utan forskning visar också att en större mångfald leder till ökad innovation och bättre beslutsfattande. Kort sagt, genom att prioritera mångfald och inkludering, vinner vi alla.

Det är upp till oss att säkerställa att teknologin vi använder reflekterar de värden vi som organisation står för. Tillsammans kan vi se till att vi navigerar in i AI-eran med inkludering och mångfald i fokus.

Vill du lära dig mer om AI kopplat till mångfald och inkludering? Gå på mitt webbinarium onsdag den 13 september kl 12-13.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet här!

Madeleine Harju

dela denna artikel