Så driver du ett framgångsrikt inkluderingsarbete

Kollegor samtalar i mindre grupper i ett konferensrum. Utbildning i mångfald och inkludering för företag.

Driv ett framgångsrikt inkluderingsarbete genom medarbetarengagemang Att driva ett arbete för mångfald och inkludering i en organisation kan vara ensamt, tufft och motigt, men det kan också vara riktigt roligt, inspirerande och bidra till ett högt medarbetarengagemang på arbetsplatsen. Vilket som blir verkligheten för er beror mycket på hur ni väljer att bedriva ert arbete. När … Read more