Så skapar du tillhörighet och belonging på arbetsplatsen

En ung kvinna i slöja ler och pratar med två kollegor som har ryggen mot kameran.

För dig som är arbetar inom HR, eller specifikt med mångfald och inkludering, har begreppet ’belonging’ säkert seglat upp på din radar någon gång de senaste åren. På svenska översätts begreppet till ’tillhörighet’, även om det inte används lika frekvent, men är även tätt förknippat med gemenskap och medarbetarengagemang. I det här inlägget ska vi titta lite närmare på vad det innebär mer konkret och hur man kan göra för att öka känslan av tillhörighet på arbetsplatsen. 

Vad är tillhörighet och belonging? 

Att känna tillhörighet kan både kopplas till tillhörighet och gemenskap i en arbetsgrupp men också att känna tillhörighet till organisationen och företaget.  

Enligt den globala tankesmedjan Coqual kan belonging delas in i fyra beståndsdelar: 

 1. Att känna sig sedd, värderad, uppskattad (för arbetsprestationer) och respekterad av sina kollegor.
 2. Att ha positiva och autentiska sociala interaktioner med kollegor, chefer och ledare.
 3. Att få stöttning både professionellt och personligt, så att man får det man behöver för att kunna göra ett bra jobb men också ha ett meningsfullt liv vid sidan av jobbet. 
 4. Att känna sig stolt över sitt arbete och sin organisation och känner att man står bakom organisationens syfte, vision och värderingar. 

Varför är känslan av tillhörighet viktig?

Känslan av tillhörighet är starkt kopplad till några av de grundläggande psykologiska behoven hos oss människor, såsom gemenskap, trygghet och delaktighet. När de är uppfyllda känner vi ett större engagemang på arbetsplatsen och är mer villiga att bidra till verksamheten och till gruppen. När vi mår bra och känner att vi får någonting från både organisationen och kollegor så kan vi vara mer produktiva på jobbet och vi vill också själva ge mer tillbaka. 

Hög känsla av tillhörighet är bra för: 

 • Att behålla medarbetare – medarbetare tenderar att stanna längre på arbetsplatsen.
 • Medarbetarengegemang – medarbetare känner ett större engagemang för sitt jobb.
 • Lojalitet – medarbetare som känner tillhörighet är mer lojala till sina arbetsgivare.
 • Arbetsgivarvarumärke – medarbetare är mer villiga att rekommendera andra att arbeta på företaget.

Vad kan man då göra på sin arbetsplats för att öka känslan av tillhörighet och belonging?

8 tips för att skapa en känsla av tillhörighet på arbetsplatsen (och höja medarbetarengagemanget på köpet!)

 1. Prioritera tid och resurser för sociala interaktioner mellan medarbetare och aktiviteter för att lära känna varandra på djupet. Det kan handla om hela teamdagar där man ses fysiskt, men glöm inte bort att också lägga in det i den dagliga verksamheten, såsom att ha incheckningar på era möten där man kan dela med sig om hur man mår och vad som är viktigt för en själv. Tänk på att variera era sociala aktiviteter så att det passar flera (d.v.s. inte bara After Work på puben eller bastukvällar). 
 2. Checka in med dina kollegor nu och då för att höra hur de mår, hur det går och för att uppmärksamma deras arbetsprestationer. Det här gäller både om du är chef eller medarbetare. Synliggör, uppmärksamma och visa uppskattning för varandras arbetsprestationer och bidrag till gruppen. 
 3. Använd ett inkluderande språk som bidrar till att alla medarbetare känner att de har en naturlig plats på arbetsplatsen. Undvik stereotypa skämt, eftersom de ofta skapar en klyfta mellan människor. Ett knep är att alltid tänka att alla är i rummet när du pratar, då anpassar du automatiskt vad du säger och hur du säger det. 
 4. Se till att alla får delta och komma till tals. Variera mötesmetoder (blanda rundor, egna reflektioner, bikupor och gruppdiskussioner) och öva på aktivt lyssnande på era möten. 
 5. Visa att ni ser och beaktar medarbetares olika behov. Se över era policies och rutiner som handlar om stöttning till anställda, så att de tar i beaktande olika behov som medarbetare kan ha, exempelvis olika familjesituationer eller olika hälsoproblem. Om man som medarbetare skulle vara med om något är det viktigt att man känner sig säker på att man får stöttning.
 6. Representation och förebilder är viktigt för att man ska kunna känna att man är på en organisation där man har en naturlig plats. Kan medarbetare känna igen sig själva i organisationens ledare och finns det naturliga förebilder? Fundera kring vilka medarbetare, chefer och ledare ni lyfter fram och vilka personer som finns representerade i er kommunikation internt och externt.  
 7. Tydliggör och kommunicera organisationens syfte, vision och värderingar. Se till att alla medarbetare vet om varför ni finns till och vad ni står för. Se till att värderingarna levandegörs i vardagen och speciellt i hur chefer och ledare kommunicerar och agerar. Var transparent med era utmaningar inom mångfald och inkludering och hur ni arbetar för att lösa dem – och så klart, visa genom handling.  
 8. Mät och följ upp. Ta reda på hur era medarbetare upplever känslan av gemenskap och tillhörighet genom att göra en nulägesanalys där ni även jämför olika medarbetarsegment för att se om olika medarbetare upplever arbetsplatsen olika. 

Om ni inte vet hur ni ska göra detta själva hjälper vi på Includer gärna till. Kontakta oss här för att få veta mer!

dela denna artikel