Tre tomma stolar

Jobba som mångfalds- och inkluderingskonsult på Includer

Observera att deadline för ansökan har gått ut. Utlysningen varade 2-20 januari 2023.

Bli en del av vårt konsultnätverk! Just nu söker vi fler mångfalds- och inkluderingskonsulter som vill jobba tillsammans med oss. 

Includer är en konsultbyrå med expertis inom mångfald, jämställdhet och inkludering på arbetsplatser. Vi arbetar för att skapa arbetsplatser där människors olika kompetenser synliggörs och tas tillvara, vilket gynnar både anställda och företag.

Vi söker just nu konsulter till uppdrag under 2023, med möjlighet till ett förlängt samarbete. Som konsult i vårt konsultnätverk kommer du vara en av dem som utför uppdrag i Includers namn ute hos våra kunder. Uppdragen kan exempelvis handla om att utbilda chefer, leda workshop med ledningsgrupp/arbetsgrupp, genomföra nulägesanalys/kartläggning, skriva rapporter, ta fram utbildningsmaterial, ge rådgivning eller arbeta fram handlingsplaner och strategier.

Includer har idag en god kompetensbas inom frågor som rör inkludering, jämställdhet, bemötande, arbetsmiljö, rekrytering och HR-processer. Vi önskar fördjupa vår kompetens inom etnisk och hudfärgsbaserad diskriminering och säker särskilt konsulter med denna kompetens, samt kompetens kring att skapa e-learnings och metodmaterial. Vi eftersträvar en blandad grupp med konsulter med olika kompetenser, bakgrunder, kunskaper, styrkor och erfarenheter, och kommer ta hänsyn till detta när vi väljer ut våra konsulter och team.

Låter det intressant? Klicka på länken nedan för att läsa mer och fylla i din intresseanmälan. Vi vill ha din ansökan senast 20 januari 2023.