Mikroaggressioner på jobbet

Många nålar ligger riktade in mot mitten, där en ensam nål står utpekad. Symbol för mikroaggressioner.

Vad är mikroaggressioner?

Mikroaggressioner är subtila, ofta omedvetna, exkluderande beteenden och bemötanden i vardagen som får effekt på hur vi mår och våra möjligheter att göra ett bra jobb. Det kan beskrivas som ”skav” i arbetsvardagen och handla om kommentarer, frågor, kroppsspråk och bemötande.

Mikroaggressioner är ofta svårare att upptäcka och åtgärda eftersom de inte är lika synliga som exempelvis rena förolämpningar och kränkningar, men kan i längden ha samma negativa effekt på de som utsätts. Speciellt då mikroaggressioner ofta handlar om beteenden som man upplever upprepade gånger i sin arbetsvardag – ibland till och med på daglig basis. Det är därför ”nyfikna” frågor om exempelvis ditt ursprung kanske känns okej första gången du får frågan, men om det hela tiden är det första personer frågar när de möter dig för första gången, då kan ”skavet” bli till ett ”skavsår” – en känsla av utanförskap eller utpekande – ja, helt enkelt exkludering.

Vi ser också att mikroaggressioner främst drabbar personer som är i minoritet på sin arbetsplats, och det är därför det i USA främst varit ett begrepp för att beskriva exkluderande beteenden som icke-vita amerikaner upplever – och det är därför mikroaggressioner är ett så viktigt fenomen att förstå när man pratar hudfärgsbaserad och etnisk diskriminering på arbetsplatsen. Men det är också vanligt att drabbas om man bryter mot normerna på arbetsplatsen kopplat till kön och könsidentitet, sexualitet, ålder, religion eller funktionalitet.

Exempel på vad som kan vara mikroaggressioner: 

 • Du blir inte hälsad på eller får en annan slags hälsning än dina kollegor.
 • Din chef glömmer hela tiden bort ditt namn eller anstränger sig aldrig för att lära sig uttala det.
 • Du blir avbruten eller inte lyssnad på under möten.
 • Din arbetsinsats nämns inte i presentationen kring ditt teams senaste projekt.
 • Du blir inte inbjuden till möten eller sociala evenemang eftersom din kollega glömde bort dig, igen.
 • Du blir misstagen för att vara assistent under kundmötet.
 • Du får nyfikna frågor som ingen annan får, exempelvis kring ditt etniska ursprung, din familjesituation eller din kropp, som får dig att känna dig utpekad och annorlunda.
 • Du ses som en representant för en hel grupp och hör kommentarer som exempelvis ”ni invandrare” eller ”ni hbtqi-personer”.
 • Du får höra stereotypa kommentarer såsom ”du är en bra tekniker för att vara tjej”, ”du känns väldigt svensk för att vara uppvuxen i Tensta” eller ”du är väldigt söt för att vara transkvinna”.

Tips: En kort video som illustrerar hur mikroaggressioner kan upplevas

Hur undviker jag att utsätta någon annan för mikroaggressioner?

Reflektera över ditt beteende

För att skapa större medvetenhet om ditt beteende, reflektera över de här frågorna:

Under ett möte: Vem lyssnar du mest på och ger respons på idéer? Sitter du med armarna i kors, kollar mobilen eller hämtar kaffe när vissa av dina kollegor pratar?

På kontoret: Hälsar du lika välkomnande på alla dina teammedlemmar? Vem bjuder du med på lunchrasten? Vilka pratar du med under fikarasten? Vem blir inkluderad i sändlistan för viktiga meddelanden?

I arbetssituationer: Vem bollar du idéer med? Vems e-postmeddelanden svarar du snabbt eller långsamt på? Vem ges erkännande för sina prestationer? Vem blir påtänkt till nya projekt eller tjänster?

I fikarummet: Skulle du ha frågat samma sak om personen hade annat kön, annan ålder, hudfärg osv? Kan du stilla din okunskap på annat sätt än att fråga denna person? Kan jag lära känna personen bortom mina stereotypa antaganden? 

5 tips på hur du kan bli mer inkluderande redan idag:

 1. Öva på att stanna upp och utmana dina omedvetna fördomar och förutfattade meningar, innan du slänger ur dig den där frågan eller kommentaren.
 2. Skaffa dig mer kunskap om diskrimineringsgrunderna.
 3. Respektera andras gränssättningar – även om du tänker att ”det där hade inte jag tagit illa upp av”.
 4. Be om feedback från dina medarbetare och lyssna för att lära på hur du kan bli bättre.
 5. Skapa rutiner på jobbet som minskar risken för att någon glöms bort, exempelvis när inbjudningar skickas ut.

Matilda Bergkvist

 

Vill du att fler i din organisation ska lära sig om mikroaggressioner, minoritetsstress och inkluderande beteende på arbetsplatsen?
Hör av dig till oss för att boka en av Includers utbildningar.

dela denna artikel