Tillgänglighet på arbetsplatsen

Spelpjäser i olika färger står utspridda med streck som knyter dem samman

När man hör ordet ”tillgänglighet” tänker många på ramper och sänkta trösklar för att öka framkomligheten för personer som använder rullstol, men tillgänglighet är mycket mer än så. För oss på Includer handlar det om att skapa rätt förutsättningar och lika möjligheter för alla medarbetare oavsett funktionsförmåga att kunna göra ett bra jobb, känna sig kompetenta och vara en del av gemenskapen.

5 aspekter av tillgänglighet att utveckla på din arbetsplats:

  • Kommunikation: Är er interna kommunikation och information lättillgänglig och lätt att läsa, förstå och ta till sig för all personal?
  • Arbetsverktyg: Är de digitala program som ni använder användarvänliga för all er personal?
  • Arbetsmiljö: Inkluderas tillgänglighetsfrågor i er skyddsrond och tar ni tillvara på medarbetarnas kunskaper och erfarenheter kring olika funktionsnedsättningar för att identifiera risker i er arbetsmiljö?
  • Personalaktiviteter: Väljer ni aktiviteter och miljöer för era sociala tillställningar utifrån perspektivet att alla ska kunna delta oavsett funktionsvariation?
  • Bemötande: Pratar ni med varandra på ett sätt så att personer som har funktionsnedsättningar känner sig som en del av gruppen och inte känner sig ”jobbiga” för att de tar upp olika behov som de har?

När det gäller ökad tillgänglighet på arbetsplatsen är det som är avgörande för några få ofta bra för hela gruppen. Inkluderande arbetsplatser vinner vi alla på!

dela denna artikel