Tillgänglighet på arbetsplatsen

Spelpjäser i olika färger står utspridda med streck som knyter dem samman

När man hör ordet ”tillgänglighet” tänker många på ramper och sänkta trösklar för att öka framkomligheten för personer som använder rullstol, men tillgänglighet är mycket mer än så. För oss på Includer handlar det om att skapa rätt förutsättningar och lika möjligheter för alla medarbetare oavsett funktionsförmåga att kunna göra ett bra jobb, känna sig … Read more