Motverka ålderism och åldersdiskriminering på arbetsplatsen

Möte mellan en äldre vit kvinna, en ung kvinna med slöja och en ung man. Utbildning i mångfald och inkludering.

Under de senaste åren har åldersdiskriminering, eller ålderism som det också kallas, uppmärksammats alltmer i media. Och det med rätta. Åldersdiskriminering kan handla om att missgynnas i rekryteringsprocesser, få mindre möjligheter till kompetens- och karriärutveckling internt inom organisationen, men också om att behöva utstå stereotypa skämt eller kommentarer kring sin ålder från kollegor. 

En studie som gjordes av forskarna Magnus Carlsson och Stefan Eriksson år 2017 visade att sannolikheten för arbetssökande att bli kontaktad av arbetsgivare faller kraftigt redan vid 40-årsåldern, och att det är värre för kvinnor än för män. Studien gjordes genom att över 6 000 fiktiva jobbansökningar med slumpmässigt tilldelad information om ålder (i intervallet 35–70 år) och kön skickades ut till arbetsgivare med en utannonserad vakans. 

Det finns många myter och fördomar om ålder. Exempelvis att äldre inte är förändringsbenägna och dåliga på teknik, eller att yngre är lata och bortskämda. En utgångspunkt för att motverka åldersdiskriminering är att alltid försöka se individen före åldern. Alla individer är unika och det går inte att göra antaganden om enskilda personer enbart utifrån den åldersgrupp de tillhör. Men det finns även andra tips och råd till dig som vill motverka åldersdiskriminering på din arbetsplats. Se tipsen här nedan!

10 tips för att motverka åldersdiskriminering och ålderism

 1. Använd kompetensbaserad och anonymiserad rekrytering
  Genom att använda rekryteringsmetoder som till exempel anonymiserar kandidaternas ålder, kvalitetssäkrade arbetspsykologiska tester, eller standardiserade bedömningsmallar, kan ni undvika att rekrytera fördomsfullt och i stället se till att hitta den bästa kandidaten för jobbet.
 2. Prata om olika erfarenheter
  Försök att se dina kollegors olika erfarenheter i stället för att bara se och prata om deras ålder. Kom ihåg att brist på lång arbetslivserfarenhet inte betyder att man inte har annan värdefull erfarenhet med sig in i arbetet. Längd på arbetslivserfarenhet är en aspekt, men det finns massvis med annan typ av erfarenhet. Släng dig därför inte med meningar som ”unga människor utan erfarenhet”.
 3. Betona att mångfald berikar
  En mix av yngre och äldre på arbetsplatsen ger ofta en bra dynamik i gruppen och ökar sannolikheterna för bättre idégenerering, problemlösning och verksamhetsutveckling. Betona gärna i organisationen varför det är viktigt för er med en mix av åldrar i era team.
 4. Skyll inte på överkvalificering
  Välj inte bort äldre kandidater bara för att ni är rädda för att hen kommer begära för mycket i lön. Låt kandidaten själv få välja om det lägre löneläget passar dem. Ge alla en chans!
 5. Lönediskriminera inte
  Är du lönesättande chef? Tänk då på att ålder inte är ett giltigt skäl till löneskillnader. Däremot är erfarenhet det. Men ta inte för givet att ålder och erfarenhet alltid hänger ihop.
 6. Se över vilka ni erbjuder utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling.
  Alla medarbetare har rätt till kompetensutveckling på jobbet. Var en bra arbetsgivare och erbjud detta till alla oavsett ålder!
 7. Erbjud utbyte mellan yngre och äldre
  För att motverka att fördomar om andra åldersgrupper frodas och för att maximera samarbete och kunskapsutbyte åt båda hållen är ett tips att starta ett mentorskapsprogram där äldre och yngre medarbetare paras ihop för utbyte av erfarenheter och kunskaper.
 8. Testa dina undermedvetna preferenser och fördomar
  Gör det engelska Implicit Association Test från Harvard på temat ålder, för att se i vilken utsträckning du har undermedvetna preferenser för antingen yngre eller äldre människor.
 9. Tänk på språket
  Hur pratar ni om varandras ålder på arbetsplatsen? Drar ni stereotypa åldersskämt? Se till att skapa ett samtalsklimat där ni inte pratar ner till de som är yngre och fördummar de som är äldre.
 10. Se individen i stället för åldern
  Även om det finns statistik som visar att vissa åldersgrupper har vissa beteendemönster och andra inte, så utgå alltid från att en person är en egen individ och inte en representant av en åldersgrupp. Ta inte för givet att en person är på ett visst sätt bara på grund av sin ålder.

dela denna artikel