Distansarbete – en jämställdhetsfälla?

Hur visar man framfötterna när man arbetar hemifrån? Hur påverkas chanserna till att få vara med och jobba med de där nya roliga projekten av att man inte längre träffar chefen vid kaffeautomaten varje dag? Hur försämras de informella informationsflödena och möjligheterna till inflytande? Och hur påverkas gemenskapen till kollegorna? Covid-19 pandemin har medfört att … Read more