Så kan arbetsgivare mäta utländsk bakgrund

mäta utländsk bakgrund

Fråga från följare på LinkedIn

“Hur rekommenderar ni att företag kan mäta och följa upp andelen medarbetare med utomeuropeisk bakgrund i sitt företag?”

 

Matilda svarar

Det finns inget enkelt svar på den frågan, det finns ett antal olika sätt man kan gå tillväga.

Ett första sätt är att använda sig av svenska myndigheters definition utländsk bakgrund, d.v.s. personer som antingen själva är utrikes född eller har två föräldrar som är utrikes födda. Då kan man skicka in personnummer från sina anställda till SCB och få tillbaka anonymiserad data och statistik över antal procent av medarbetare med utländsk bakgrund. Man får dock statistik över alla med utländsk bakgrund och inte specifikt utomeuropeisk bakgrund.

Det andra sättet är helt enkelt att fråga sin personal genom anonymiserade enkäter. Här är det viktigt att det är HELT frivilligt och framgår väldigt tydligt varför man frågar och vad man ska använda resultatet till. Läs mina tips kring inkluderande enkäter i det här blogginlägget.

Här behöver man också fråga sig; vad är det vi vill få reda på och varför? Är det var personer är födda, var de bott, vilka länder de jobbat i, om de har erfarenhet av olika kulturer, om de har olika språkkunskaper, om de upplever särbehandling på grund av hudfärg, osv..

Det allra viktigaste är därför att fundera över är: VARFÖR vill man mäta?

  • Är det för att medarbetarna ska spegla svenska folket? – Då kanske statistik över personer med utländsk bakgrund är bra eftersom man då kan jämföra med generell statistik om svenska medborgare.
  • Är det kopplat till att man vill minska etnisk diskriminering? – Då kanske man ska mäta i medarbetarundersökningar hur stor andel av anställda som upplever kränkningar och missgynnande kopplat till sin etniska tillhörighet eller sin hudfärg.
  • Är det istället för att man ser fördelar (ekonomiska, verksamhetsmässiga osv) kopplat till ökad mångfald? – Då kanske man ska undersöka språkkunskaper bland personalen eller erfarenheter från olika kulturer som kan vara värdefulla för verksamheten. Det behöver alltså inte vara kopplat till var man är född, utan vad man har med sig för värdefulla erfarenheter och kunskaper in i företaget.

Först när ni hittat ert varför, DÅ kan ni hitta ett sätt att mäta och följa upp som passar er.

Hoppas att svaret kan hjälpa er framåt!

Hör gärna av er till oss på Includer om du vill ha rådgivning kring hur ni kan arbeta för ökad mångfald och inkludering på arbetsplatsen!

dela denna artikel

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email