Inkluderande medarbetarenkäter – Vad får man fråga om och vad är viktigt att tänka på?

inkluderande enkäter

Vi har på sistone fått många frågor från kunder kring hur man kan mäta mångfald och vad man egentligen får fråga om i enkäter. Därför tänkte jag idag ge några tips kring det.

5 kriterier för inkluderande enkäter 📝

1. Tydligt syfte

Om ni vill fråga om känsliga frågor kring identitet i enkäter måste det vara oerhört tydligt för den som svarar (och för er själva) varför ni frågar om det och vad ni kommer göra med svaren. Om man får reda på att svaren kommer att vara en viktig del i att göra arbetsplatsen mer inkluderande, kommer man vara mer benägen att vilja svara.

2. Frivillighet

Alla frågor kring ens identitet ska alltid vara frivilligt att svara på. Kom ihåg att GDPR förbjuder oss att samla in och spara känsliga personuppgifter utan godkännande från individen.

3. Anonymitet

Se till att alltid säkra anonymitet för de som svarar. Kan det inte säkras – fråga då inte. Om det är en väldigt liten arbetsplats, eller om ni delar in enkätsvaren på mindre avdelningar/team så att det går att spåra vem som svarat vad, är det bättre att välja mer generella frågor eller använda andra metoder såsom gruppdiskussioner eller medarbetarsamtal.

4. Bra svarsalternativ

Dåliga svarsalternativ gör att man känner sig exkluderad och känner obehag inför att svara på en enkätfråga kring sin identitet. Man ska inte behöva tvingas placera sig själv i ”ett fack” som man inte känner sig bekväm med. Se RFSL:s råd kring frågor om kön och trans.

5. Följ upp resultaten

De som fyller i förväntar sig att få reda på vad som händer efteråt. Visa vad ni kommit fram till och vad det kommer leda till för åtgärder. För att man ska vilja svara ärligt på enkätundersökningar behöver man känna förtroende för arbetsgivaren, vilket byggs upp under lång tid och genom att arbetsgivaren visar att resultaten används på ett bra sätt.

 

Enkäter kan vara ett bra redskap om de används rätt, men är inte alltid det rätta. Hör av dig om du vill bolla era behov för att ta reda på vad som är bäst för er. Vi på Includer hjälper er mer än gärna!

dela denna artikel

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email