4 tips för att lyckas anställa fler kvinnor

adolescent-attractive-beautiful-785667 (kopia)

Utmaningarna kring rekrytering ser väldigt olika ut i olika branscher. Mina 4 tips här nedan utgår från utmaningen att få in fler kvinnor på arbetsplatsen, men oavsett utmaning hos er kan ni använda er av tipsen – samma principer gäller nämligen för alla.

Tänk på detta:

1. Hur ni syns utåt – Vem känner till er?
För att få in fler kvinnor i företaget måste de veta om att ni existerar. Nätverka gärna på ställen där fler kvinnor befinner sig. Tänk igenom hur ni representeras. Vilka ord och bilder använder ni? Om medarbetare ständigt benämns ”grabbarna” kanske kvinnor inte känner sig välkomna. Tänk på att ni ska vara en attraktiv arbetsplats även för kvinnor och låt det synas när ni är ute och nätverkar.

2. Var ni annonserar – Letar ni på rätt ställe?
Olika slags människor får information från olika slags kanaler, så om ni gång på gång annonserar via samma kanaler hittar ni antagligen samma slags människor. Om ni använder informella nätverk för rekrytering blir urvalet väldigt begränsat. Kvinnor inom näringslivet har också generellt sämre tillgång till bra nätverk, förebilder och personer som rekommenderar och lyfter fram dem. Om ni tar emot generella rekommendationer är det fler som automatiskt rekommenderar män, fråga istället runt efter bra kvinnor.

3. Hur ni annonserar – Vem känner sig träffad?
Val av ord (och bilder om det används) är avgörande för vilka som känner att de passar in på beskrivningen. Kvinnor ser dessutom oftare jobbannonser som kravlistor där de måste passa in på allt för att ens söka. Var därför tydliga med vad som är krav och vad som kan vara meriterande. Undvik krav och begrepp som leder tankarna till någotdera könet. Undvik gärna egenskaper som är svåra att mäta.

4. Hur urvalet går till – Vem anses ha kompetensen?
Försök att få intervjuer/urval så formellt och professionellt som möjligt så minskar riskerna för att utgå från egna föreställningar och fördomar. Ifrågasätt din magkänsla som oftast får dig att välja det som känns tryggt, och därmed ofta välja personer som är som dig själv. Blandade grupper skapar ju mer kreativitet och trivsel. Tänk också på att män och kvinnor ofta har olika erfarenheter och olika sätt att presentera sina kvalifikationer. Var gärna minst två personer i rekryteringsgruppen och prata igenom intervjufrågorna innan. Frågorna ska baseras på meritkrav och helst inte vara av personlig karaktär. Ställ samma frågor till män och kvinnor. Slutligen bör ni se till att det finns rationella orsaker till varför ni väljer en person så att det inte bara ”kändes rätt”. Om ni värdesatt vissa meriter mer än andra måste ni kunna redogöra för varför.

Lycka till med rekryteringen!

dela denna artikel