Därför ska du som chef studera fikarasterna

chef_liten

Ibland krävs inga stora kartläggningar för att ta reda på hur läget ser ut på din arbetsplats. Ett tips jag brukar ge chefer är att vara observant under fikarasterna. Här kan du hitta flera ledtrådar till hur organisationen mår.

 

5 saker du kan få reda på genom att studera fikarasterna:

 1. Hur jargongen ser ut på arbetsplatsen.
  Vad skämtas det om? Hur pratar kollegorna med varandra? Finns det risk för kränkande kommentarer eller sexistiska/rasistiska skämt?
 2. Olika status mellan kollegor. 
  Vilka tar plats, vilka pratar mest och vilka lyssnas på? Vilka verkar ha mer status än andra?
 3. Inkludering i arbetsgruppen och risker för utanförskap. 
  Vilka är en del av gruppen och vilka sitter ensamma? Finns risk för utanförskap?
 4. Ohälsa och vantrivsel. 
  Vilka är inte ens där? Finns det vissa personer som tenderar att aldrig ta pauser eller aldrig vara med vid sociala aktiviteter? Finns det risk för ohälsa eller att vissa personer inte trivs i gruppen?
 5. Könsstereotyp arbetsfördelning.
  Vilka tar ansvar för att plocka fram, plocka undan och ställa in i diskmaskinen? Det kan ofta ge indikatorer för hur jämställd arbetsplatsen är i övrigt.

dela denna artikel