3 tips för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen

DeathtoStock

Ingen har väl missat #Metoo-kampanjen och diskussionerna i media kring sexuella trakasserier? Kampanjen har rört upp tankar, känslor och smärtsamma minnen. Nu är ett utmärkt tillfälle att diskutera sexuella trakasserier på arbetsplatsen och se över ert förebyggande arbete och rutiner för hur ni agerar då någon utsätts. Här kommer därför mina tips till dig som är chef!

1. Diskutera på arbetsplatsen
En förutsättning för en arbetsplats fri från trakasserier är förstås att alla känner till var gränserna går för ett ej accepterat beteende. Ha därför en förebyggande diskussion på arbetsplatsen om vad som är okej eller inte. Vi kommer alla känna olika kring var gränserna går. Vad som är ”skämt” för en person, kan vara kränkande för en annan. Det viktigaste är att vi får en förståelse för vad andra tycker och känner och lär oss att det alltid är den andra individen (”mottagaren”) som bestämmer vad som är välkommet beteende.

2. Se över era riktlinjer och rutiner
Diskrimineringslagen är solklar – samtliga arbetsgivare ska ha skriftliga rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Lagen är dessutom tydlig med att även tjänsteresor, fester och utflykter som arbetsgivaren ordnar eller utflykt som kollegor gör ihop omfattas av lagen.

Riktlinjerna och rutinerna bör innehålla:
– Riktlinjer för vad som är oaccepterat beteende på arbetsplatsen – gärna med några exempel på vad sexuella trakasserier kan innebära.
– Rutiner för vad en anställd (även en praktikant, arbetssökande eller inhyrd personal) ska göra när den upplevt eller fått kännedom om trakasserier.
– Rutiner för hur du som chef agerar så fort du på något sätt får kännedom om trakasserier kan ha skett. Dessa rutiner bör inkludera att utreda vad som hänt genom att prata med berörda parter, att förhindra att trakasserierna fortsätter genom antingen samtal, åtgärder eller sanktioner, samt att följa upp och ge stöd till utsatta.

3. Se över kunskapsbehov
Om det finns okunskap om vad som är trakasserier och sexuella trakasserier hos anställda ökar risken att de kan förekomma och fortgå eftersom de då sannolikt inte påtalas eller anmäls. Genom kunskapshöjande insatser och förebyggande diskussioner på arbetsplatsen kan du skapa ett engagemang hos medarbetare och större medvetenhet i vardagen.

Det är extra viktigt att du som chef är kunnig och medveten om vad som är trakasserier och diskriminering för det är du som är ansvarig för att genomföra de aktiva åtgärder som lagen kräver. Du är också extra viktig eftersom du sätter ton för din verksamhet och agerar förebild för dina medarbetare. Kunskap gör att du ligger “steget före” och kan identifiera vilken jargong, skämt, bilder och ageranden som riskerar att få människor att känna sig kränkta, du blir mer lyhörd för kulturen på arbetsplatsen och kan själv göra aktiva val och välja lämpliga åtgärder för att alla ska trivas på jobbet.

 

Lycka till!

dela denna artikel